دریافت معرفی نامه سایت علی بابا

همکاران محترم جهت استفاده از خدمات سایت علی بابا به آدرس www.alibaba.ir مراجعه و یا اینجا را کلیک فرمائید.

جهت دریافت راهنمای سایت و آموزش نحوه ثبت نامه در سایت علی بابا این قسمت را مطالعه فرمائید. راهنمای سامانه

همکاران محترم لطفا پس از ثبت نامه 1401 از دکمه در پایین صفحه برای پرینت نامه استفاده کنید.

همکاران محترم نامه را حتما با سیستم ثبت کنید و از ثبت نامه با تلفن همراه خودداری کنید زیرا دسترسی مسدود و امکان ثبت دوباره نامه موجود ندارد.

یارانه استفاده از خدمات اقامتی از سوی شرکت برای سال 1401بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال و سقف تعهد شرکت به شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال و و یارانه استفاده از خدمات اقامتی از سوی شرکت برای سال 1402 چهل و پنج میلیون ریال و سقف تعهد شرکت به نود و پنج میلیون ریال افزایش یافت.

قابل توجه پرسنل محترم با عنایت به این که یارانه سفر در سایت علی بابا شارژ گردیده است. مسئولیت پیگیری ثبت رزرو به عهده پرسنل و پشتیبانی سایت علی بابا می باشد و در این خصوص واحد رفاهی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

با توجه به فعال سازی سایت علی بابا و شارژ یارانه به مبلغ 45/000/000 ریال در سایت مذکور برای پرسنلی که از سهمیه سال 1402 استفاده ننموده اند.

پرسنلی که درخواست شارژ مابه التفاوت به مبلغ 50/000/000 ریال(کسر بصورت اقساط) را دارند،حداقل یک ماه قبل از استفاده خدمات سایت فوق الذکر فرم مربوطه در قسمت دریافت معرفی نامه را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است پرسنلی که قصد دارند مبلغ مابه التفاوت را با مبلغ یارانه تجمیع و مبلغ 95/000/000 ریال در سایت علی بابا را استفاده نمایند،می بایست تا زمان شارژ مبلغ 50/000/000 ریال از شماره سریال ارسالی استفاده ننمایند.در صورت استفاده از شماره سریال ارسالی امکان تجمیع نمی باشد و در خصوص 50/000/000 ریال شماره سریال جدید صادر می گردد(امکان استفاده از دو یا چند شماره سریال در یک سفارش وجود ندارد)

اعتبار استفاده از یارانه فوق تا پایان سال 1403 می باشد.

همکاران محترم معرفی نامه را حتما با سیستم ثبت کنید و از ثبت نامه با تلفن همراه خودداری کنید زیرا دسترسی مسدود و امکان ثبت دوباره نامه موجود ندارد.