گالری تصاویر مراکز اقامتی شهر مشهد

هتل الماس 2

06930ce7-4d58-4348-8f3d-94987e_c5c846fd-feca-4d47-bcfb-7767ca35d6d0
05392120180610_اسپشیال۱
02152720210919_هتل-الماس2-سوئیت-پرزیدنت-سبک-ایران-باستان1
03184220180610_امپریال۱
10535220180530_لابی-دو
02302220180610_امپریال۱
03383320180610_امپریال۱
06930ce7-4d58-4348-8f3d-94987e_c5c846fd-feca-4d47-bcfb-7767ca35d6d0 05392120180610_اسپشیال۱ 02152720210919_هتل-الماس2-سوئیت-پرزیدنت-سبک-ایران-باستان1 03184220180610_امپریال۱ 10535220180530_لابی-دو 02302220180610_امپریال۱ 03383320180610_امپریال۱

سی نور

23343
23346
image_df281c0a-63e2-48fa-8111-a958cb5106f2
15448
33669
استخر-2
23343 23346 image_df281c0a-63e2-48fa-8111-a958cb5106f2 15448 33669 استخر-2

تور مجازی هتل بزرگ سی نور(کلیک کنید)

جهانگردی

86c52485-fc81-4ba6-ab79-79394ce3ef71-840x560
d99ecde4-41f0-4409-9fcc-36addbfaccee-840x560
8962da2b-ddfc-451e-90e0-20747256c6ff-840x560
c8f95e1f-9c21-47ac-a631-fd880e45340d-840x560
9090a076-eeab-4ac3-9555-6545b38f197b-840x560
2581ea00-2717-40ce-826b-a1a424d46361-840x560
86c52485-fc81-4ba6-ab79-79394ce3ef71-840x560 d99ecde4-41f0-4409-9fcc-36addbfaccee-840x560 8962da2b-ddfc-451e-90e0-20747256c6ff-840x560 c8f95e1f-9c21-47ac-a631-fd880e45340d-840x560 9090a076-eeab-4ac3-9555-6545b38f197b-840x560 2581ea00-2717-40ce-826b-a1a424d46361-840x560

دیدگاه‌ خود را بنویسید

با توجه به فعال سازی سایت علی بابا و شارژ یارانه به مبلغ 45/000/000 ریال در سایت مذکور برای پرسنلی که از سهمیه سال 1402 استفاده ننموده اند.

پرسنلی که درخواست شارژ مابه التفاوت به مبلغ 50/000/000 ریال(کسر بصورت اقساط) را دارند،حداقل یک ماه قبل از استفاده خدمات سایت فوق الذکر فرم مربوطه درقسمت دریافت معرفی نامه را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است پرسنلی که قصد دارند مبلغ مابه التفاوت را با مبلغ یارانه تجمیع و مبلغ 95/000/000 ریال در سایت علی بابا را استفاده نمایند،می بایست تا زمان شارژ مبلغ 50/000/000 ریال از شماره سریال ارسالی استفاده ننمایند.در صورت استفاده از شماره سریال ارسالی امکان تجمیع نمی باشد و در خصوص 50/000/000 ریال شماره سریال جدید صادر می گردد(امکان استفاده از دو یا چند شماره سریال در یک سفارش وجود ندارد)

اعتبار استفاده از یارانه فوق تا پایان سال 1403 می باشد.

همکاران محترم معرفی نامه را حتما با سیستم ثبت کنید و از ثبت نامه با تلفن همراه خودداری کنید زیرا دسترسی مسدود و امکان ثبت دوباره نامه موجود ندارد.