گالری تصاویر مراکز اقامتی قشم

هتل آرتا قشم

6_D
2_D
3_D
5_D
8_D
7_D
6_D 2_D 3_D 5_D 8_D 7_D

ارم

image_18e2be61-2755-460d-8bb2-aafa7eb86a14
image_b28470e1-1069-452e-9a11-edd60a25525f
image_263ae5ba-989e-49b1-b722-37e1dca8690c
image_2cb006cf-f2b2-441b-8e08-4ee45694ff24
image_19ca6d3b-390f-4e0b-902d-6de44e137054
image_18e2be61-2755-460d-8bb2-aafa7eb86a14 image_b28470e1-1069-452e-9a11-edd60a25525f image_263ae5ba-989e-49b1-b722-37e1dca8690c image_2cb006cf-f2b2-441b-8e08-4ee45694ff24 image_19ca6d3b-390f-4e0b-902d-6de44e137054

دیانا پلاس

06
02
04
01
03
06 02 04 01 03

سما 1

27334
36486
image_23d60ccc-3756-42fe-a9d6-c19da1c36896
image_f7c41e70-1ba8-46f7-a427-d75364f7cacb
27326
image_ce5e2b2f-da4d-45ad-a32a-50b0c8c40cb9
27334 36486 image_23d60ccc-3756-42fe-a9d6-c19da1c36896 image_f7c41e70-1ba8-46f7-a427-d75364f7cacb 27326 image_ce5e2b2f-da4d-45ad-a32a-50b0c8c40cb9

دیدگاه‌ خود را بنویسید

با توجه به فعال سازی سایت علی بابا و شارژ یارانه به مبلغ 45/000/000 ریال در سایت مذکور برای پرسنلی که از سهمیه سال 1402 استفاده ننموده اند.

پرسنلی که درخواست شارژ مابه التفاوت به مبلغ 50/000/000 ریال(کسر بصورت اقساط) را دارند،حداقل یک ماه قبل از استفاده خدمات سایت فوق الذکر فرم مربوطه درقسمت دریافت معرفی نامه را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است پرسنلی که قصد دارند مبلغ مابه التفاوت را با مبلغ یارانه تجمیع و مبلغ 95/000/000 ریال در سایت علی بابا را استفاده نمایند،می بایست تا زمان شارژ مبلغ 50/000/000 ریال از شماره سریال ارسالی استفاده ننمایند.در صورت استفاده از شماره سریال ارسالی امکان تجمیع نمی باشد و در خصوص 50/000/000 ریال شماره سریال جدید صادر می گردد(امکان استفاده از دو یا چند شماره سریال در یک سفارش وجود ندارد)

اعتبار استفاده از یارانه فوق تا پایان سال 1403 می باشد.

همکاران محترم معرفی نامه را حتما با سیستم ثبت کنید و از ثبت نامه با تلفن همراه خودداری کنید زیرا دسترسی مسدود و امکان ثبت دوباره نامه موجود ندارد.