گالری تصاویر مراکز اقامتی بندرعباس

هتل استاتیس

WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.17 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.21 PM
WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.18 PM
WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.22 PM
WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.19 PM
WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.17 PM
WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.17 PM (1) WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.21 PM WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.18 PM WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.22 PM WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.19 PM WhatsApp Image 2022-06-01 at 1.58.17 PM

هتل آریو برزن شیراز

image_e1ac5287-bb7a-4d8b-b101-0ebdbf49d097
image_14dd6e32-a1cd-4e52-8c11-e0ee45c09dab
image_ff942172-040f-49a8-90af-4c22dcac8ff8
image_e5f60517-7299-4c51-88e6-536a27915701
image_6982d202-e277-4466-bd60-d1ceb71dddce
image_e1ac5287-bb7a-4d8b-b101-0ebdbf49d097 image_14dd6e32-a1cd-4e52-8c11-e0ee45c09dab image_ff942172-040f-49a8-90af-4c22dcac8ff8 image_e5f60517-7299-4c51-88e6-536a27915701 image_6982d202-e277-4466-bd60-d1ceb71dddce

دیدگاه‌ خود را بنویسید

با توجه به فعال سازی سایت علی بابا و شارژ یارانه به مبلغ 45/000/000 ریال در سایت مذکور برای پرسنلی که از سهمیه سال 1402 استفاده ننموده اند.

پرسنلی که درخواست شارژ مابه التفاوت به مبلغ 50/000/000 ریال(کسر بصورت اقساط) را دارند،حداقل یک ماه قبل از استفاده خدمات سایت فوق الذکر فرم مربوطه درقسمت دریافت معرفی نامه را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است پرسنلی که قصد دارند مبلغ مابه التفاوت را با مبلغ یارانه تجمیع و مبلغ 95/000/000 ریال در سایت علی بابا را استفاده نمایند،می بایست تا زمان شارژ مبلغ 50/000/000 ریال از شماره سریال ارسالی استفاده ننمایند.در صورت استفاده از شماره سریال ارسالی امکان تجمیع نمی باشد و در خصوص 50/000/000 ریال شماره سریال جدید صادر می گردد(امکان استفاده از دو یا چند شماره سریال در یک سفارش وجود ندارد)

اعتبار استفاده از یارانه فوق تا پایان سال 1403 می باشد.

همکاران محترم معرفی نامه را حتما با سیستم ثبت کنید و از ثبت نامه با تلفن همراه خودداری کنید زیرا دسترسی مسدود و امکان ثبت دوباره نامه موجود ندارد.