گالری تصاویر مراکز اقامتی شیراز

هتل بزرگ شیراز

image_1aeedb75-eea8-4316-80b2-bc553cf66347
image_0fa95678-0f8a-4505-966e-d4418cebae73
image_0259e1ca-abb7-4220-963b-5609dc79d673
image_3d71942c-3190-44dd-8e1b-873f84eeafcc
image_8cc5d30d-5466-42ec-98c1-17a2ca540eba
image_0398ab4a-3196-4b4d-8518-1a5d7561d3ed
image_6291ef0b-9988-4abd-b876-b03ccdc611f3
image_5024c742-d871-4044-b7ea-07dfd5866d92
image_492aa8b0-6ccc-416f-a9f6-64fe912d7fde
image_5485207f-e00e-4b49-9206-4c85f1a71dd6
image_30182316-6c97-415d-b567-8d53aa2e11f9
image_d75c9f97-bf16-4ee9-bc41-237f1037b79b
image_53684367-cf4e-4751-bf79-5fe949caa350
image_1aeedb75-eea8-4316-80b2-bc553cf66347 image_0fa95678-0f8a-4505-966e-d4418cebae73 image_0259e1ca-abb7-4220-963b-5609dc79d673 image_3d71942c-3190-44dd-8e1b-873f84eeafcc image_8cc5d30d-5466-42ec-98c1-17a2ca540eba image_0398ab4a-3196-4b4d-8518-1a5d7561d3ed image_6291ef0b-9988-4abd-b876-b03ccdc611f3 image_5024c742-d871-4044-b7ea-07dfd5866d92 image_492aa8b0-6ccc-416f-a9f6-64fe912d7fde image_5485207f-e00e-4b49-9206-4c85f1a71dd6 image_30182316-6c97-415d-b567-8d53aa2e11f9 image_d75c9f97-bf16-4ee9-bc41-237f1037b79b image_53684367-cf4e-4751-bf79-5fe949caa350

هتل آریو برزن شیراز

image_e1ac5287-bb7a-4d8b-b101-0ebdbf49d097
image_14dd6e32-a1cd-4e52-8c11-e0ee45c09dab
image_ff942172-040f-49a8-90af-4c22dcac8ff8
image_e5f60517-7299-4c51-88e6-536a27915701
image_6982d202-e277-4466-bd60-d1ceb71dddce
image_e1ac5287-bb7a-4d8b-b101-0ebdbf49d097 image_14dd6e32-a1cd-4e52-8c11-e0ee45c09dab image_ff942172-040f-49a8-90af-4c22dcac8ff8 image_e5f60517-7299-4c51-88e6-536a27915701 image_6982d202-e277-4466-bd60-d1ceb71dddce

پارک سعدی

Lobby-3
rooms-4
rooms-2
Salon-2
Restaurant-3
Lobby-3 rooms-4 rooms-2 Salon-2 Restaurant-3

دیدگاه‌ خود را بنویسید

قابل توجه پرسنل محترم با عنایت به این که یارانه سفر در سایت علی بابا شارژ گردیده است. مسئولیت پیگیری ثبت رزرو به عهده پرسنل و پشتیبانی سایت علی بابا می باشد و در این خصوص واحد رفاهی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

با توجه به فعال سازی سایت علی بابا و شارژ یارانه به مبلغ 45/000/000 ریال در سایت مذکور برای پرسنلی که از سهمیه سال 1402 استفاده ننموده اند.

پرسنلی که درخواست شارژ مابه التفاوت به مبلغ 50/000/000 ریال(کسر بصورت اقساط) را دارند،حداقل یک ماه قبل از استفاده خدمات سایت فوق الذکر فرم مربوطه در قسمت دریافت معرفی نامه را تکمیل نمایند.

قابل ذکر است پرسنلی که قصد دارند مبلغ مابه التفاوت را با مبلغ یارانه تجمیع و مبلغ 95/000/000 ریال در سایت علی بابا را استفاده نمایند،می بایست تا زمان شارژ مبلغ 50/000/000 ریال از شماره سریال ارسالی استفاده ننمایند.در صورت استفاده از شماره سریال ارسالی امکان تجمیع نمی باشد و در خصوص 50/000/000 ریال شماره سریال جدید صادر می گردد(امکان استفاده از دو یا چند شماره سریال در یک سفارش وجود ندارد)

اعتبار استفاده از یارانه فوق تا پایان سال 1403 می باشد.

همکاران محترم معرفی نامه را حتما با سیستم ثبت کنید و از ثبت نامه با تلفن همراه خودداری کنید زیرا دسترسی مسدود و امکان ثبت دوباره نامه موجود ندارد.